Terugblik op het ontstaan van het netwerk Maximaal Gezond

Eind 2017 was het een feit: Maximaal Gezond stond op de kaart. De vorm van een Stichting leek de meest passende manier om de complementair werkende gezondheidsprofessionals een voertuig te geven om met hun gezamenlijke activiteiten naar buiten te treden.

Waarom een netwerk?

De behoefte om een bijdrage te leveren aan een gezonde wijk was één van de speerpunten van de initiatiefnemers. Natuurlijk bestond er al het een en ander aan samenwerkingsverbanden, maar de zelfstandig werkende gezondheidsprofs met een alternatief (aanvullend of complementair) aanbod waren hier niet in vertegenwoordigd. Daarnaast was het voor mensen uit de wijk onoverzichtelijk om iemand te vinden met een andere manier van kijken naar onderwerpen die de gezondheid betreffen. Dus anders dan de dokter doet. Het netwerk heeft namelijk de explicite invalshoek om niet de directe klachten – de symptomen – centraal te stellen, maar de oorzaak.

Gezondheid in eigen hand

'Niet de symptomen, maar de oorzaak' kreeg dan ook al gauw het bijbehorende broertje in de vorm van het zelfhelend vermogen van de mens, onder de titel: 'Gezondheid in eigen Hand'. Niet een ander bepaalt wat goed is voor de 'patiënt', maar 'degene met een vraag of klacht' wordt ondersteund in dat wat hij/zij zelf aan kwaliteit en vermogen heeft om blokkades die ziek zijn in de hand werken op te lossen of te verbeteren.

Stichting Wereldweide en de Gezondheidsdag 2016

De directe aanleiding voor het vormgeven en oprichten van een netwerk was de Gezondheidsdag die in september 2016 is gehouden in buurtcentrum de Weide Wereld. Dit was een zeer geslaagde dag met meer dan 70 partijen die op een ervarende wijze de bezoeker lieten kennismaken met wat er zoal in de wijken Leidsche Rijn en Vleuten-De Meern aan aanbod was op het gebied van Gezondheid.
Deze Gezondheidsdag is destijds georganiseerd door de helaas gestopte Stichting Wereldweide. Een tiental betrokken mensen stopten er zeer veel vrije tijd in om deze dag tot een succes te maken. Sommigen zelfs nog eens 20 uur per week naast een fulltime functie, en dat gedurende een aantal maanden.
Toen dan ook de vraag kwam of een dergelijk groots opgezette dag het jaar daarop opnieuw georganiseerd kon worden, bleek dat voor de organisatoren met andere drukke werkzaamheden geen haalbare kaart te zijn.

Een nieuw initiatief

Twee medewerkers aan de organisatie van de Gezondheidsdag (Joëlle Baijer en ondergetekende) staken de koppen bij elkaar en nodigden mensen uit om mee te zoeken naar een mogelijkheid om dit soort gezondheidshappenings van binnenuit te ontwikkelen. Zo zouden de betrokkenen zelf initiatieven kunnen nemen en richting geven aan een gezonde wijk. De Gemeente Utrecht was bereidwillig om uit het initiatievenfonds hieraan een financiële bijdrage te leveren.

Missie en Visie

Samen met de toegestroomde ZZP-ers kon al na een paar bijeenkomsten gewerkt worden aan de uitgangspunten van het netwerk. Onder de complementair werkende Gezondheidsprofessionals bleek de behoefte het grootst. Het ging hen om (1) het bijdragen aan het bevorderen van een gezonde wijk, (2) preventief gezondheid in beeld te brengen en (3) de oorzaak als uitgangspunt nemen en niet de symptomen.
Al snel werden er verschillende initiatieven genomen om die doelstellingen na te streven, zoals het organiseren van Gezondheidsboulevards, netwerkbijeenkomsten en samenwerken met het lokaal georganiseerde reguliere gezondheidsaanbod. Samenwerken met andere partijen, inspireren en ontmoeten van de deelnemers aan het netwerk staat dan ook hoog in het vaandel van MG.

Naamgeving “Maximaal Gezond”

Waar zijn al die zelfstandig werkende gezondheidsprofessionals te vinden? Precies, rondom het Máxima Park in de Wijken Vleuten-De Meern en Leidsche Rijn. Over de naam hoefde dus niet heel lang nagedacht te worden.
En nu, bijna net zo snel en vanzelfsprekend als de naamgeving, staat er een netwerk met een groeiend aantal deelnemers, een groeiend aantal activiteiten en een groeiende bekendheid, zowel bij instanties, de overige gezondheidszorg als bij het publiek.
Deze mooie website toont Maximaal Gezond als 'beweging' en als 'werk in uitvoering'. Ik wens het bestuur en de deelnemers veel inspiratie en voortvarendheid.

Bert Perabo (samen met Joëlle Baijer nog verbonden als adviseur aan MG)

 

 

Maximaal Gezond: Hét startpunt voor complementaire gezondheid rondom het Máximapark