Homeopathie

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die draait om het prikkelen en activeren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Klassieke homeopathie stelt dat een gezond lichaam in balans is. Klachten ontstaan doordat de balans verstoord raakt. Homeopaten hebben een holistische kijk op het lichaam: alle factoren die bijdragen tot het uit balans raken, vormen samen een ziektebeeld. Klachten en symptomen zijn een uiting van een verstoorde situatie en dus niet de ziekte zelf. Ieder lichaam is anders en raakt op een andere manier uit balans. Door elk lichaam en haar onbalans als uniek te beschouwen, bieden homeopaten een individuele behandeling voor elk mens.

Ik werk volgens de Ziekteclassificatie. Dit is het in kaart brengen van alle klachten en de factoren die de balans beïnvloeden. Hiermee onderzoekt een homeopaat hoe het lichaam weer in balans zou kunnen komen. De homeopaat ondersteunt het zelfherstellend vermogen van het lichaam door natuurlijke middelen voor te schrijven.

2 december 2020

Nicole van Rossum

Klassieke homeopathie is een natuurlijke geneeswijze die draait om het prikkelen en activeren van het zelfherstellend vermogen van het lichaam. Klassieke homeopathie stelt dat een gezond lichaam […]
Keuzekaart