Gezondheid in eigen hand

Wat is gezondheid eigenlijk? Machteld Huber introduceerde het concept “positieve gezondheid” in Nederland in 2012. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de afwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Gezondheid is dan niet langer strikt het domein van zorgprofessionals, maar van iedereen. Het gaat immers om het vermogen om met veranderende omstandigheden om te kunnen gaan. Onze weerstand (fysiek en mentaal) is daarin mede bepalend.


Positieve gezondheid

Het concept van positieve gezondheid onderscheidt zes gezondheidsdimensies om het ‘gezondheidswelzijn’ te meten:

  • lichaamsfuncties: medische feiten, medische waarnemingen, fysiek functioneren, klachten en pijn, energie
  • mentale functies en -beleving: cognitief functioneren, emotionele toestand, eigenwaarde/zelfrespect, gevoel controle te hebben, zelfmanagement en eigen regie, veerkracht
  • spiritueel/existentiële dimensie: zingeving/meaningfulness, doelen/idealen nastreven, toekomstperspectief, acceptatie
  • kwaliteit van leven: kwaliteit van leven/welbevinden, geluk beleven, genieten, ervaren gezondheid, lekker in je vel zitten, levenslust, balans
  • sociaal maatschappelijke participatie: sociale en communicatieve vaardigheden, betekenisvolle relaties, sociale contacten, geaccepteerd worden, maatschappelijke betrokkenheid, betekenisvol werk
  • dagelijks functioneren: basis Algemeen Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), instrumentele ADL, werkvermogen, health literacy.

Aan de hand van een vragenlijst kan iedereen zijn of haar eigen gezondheid inschalen en zo ontstaat een spinnenweb. Op deze manier krijgt iemand eenvoudig inzicht in zijn eigen functioneren en de wellicht aanwezige knelpunten. Het invullen van de vragenlijst kan hier.

Maximaal Gezond: Hét startpunt voor complementaire gezondheid rondom het Máximapark

Keuzekaart