VERSLAG VAN CONGRES INTEGRALE ZORG - 6 SEPTEMBER 2018

Op dit moment hebben we een zorgstelsel dat te complex en te duur is en dat vooral gericht is op ziekte, maar er is veel meer mogelijk dan alleen maar ziekte. Gelukkig zijn er veel positieve ontwikkelingen te melden. Door vooruit te kijken en samen te werken kunnen we in de toekomst gebruik maken van optimale zorg, waarbij het accent niet ligt op ziekte, maar op de mensen zelf en op hun veerkracht. Hoe kunnen de mensen zoveel mogelijk hun eigen regie nemen over hun welzijn? Van ziekenzorg (ZZ) naar gedrag gezondheid (GG); POSITIEVE GEZONDHEID.

Carl Verheijen, voormalig topsporter en directeur van twee gezondheidscentra, hield een lezing over zijn grote passie: de positieve gezondheid van de mens”. Hoe kun je deze ondersteunen, versterken en herstellen op alle niveau’s. Hij is van 2016 tot juli 2018 verbonden geweest aan de Stichting Institute for Positive Health (IPH) in Nijkerk. Deze stichting is de drijvende kracht achter de beweging Positieve Gezondheid en is opgericht door Machteld Huber. Meer informatie kun je vinden op www.iph.nl .

Dit klinkt voor ons natuurlijk als muziek in de oren. We zien dat steeds meer mensen buiten de reguliere zorg naar methoden zoeken die de gezondheid bevorderen. Veel van hen gebruiken al jaren complementaire en/of alternatieve middelen en methoden naast hun reguliere behandeling, zoals bijvoorbeeld:
• Massage/massagetherapie
• Klassieke & moderne homeopathie
• Acupunctuur & hydrotherapie
• Fysiotherapie & oefentherapie
• Ademhalingsoefeningen
• Fytotherapie c.q. kruidengeneeskunde
• Natuurvoeding
• Voedingstherapie.

Hoe komt het dat samenwerking nu nog niet vanzelfsprekend is? Gewoonweg omdat velen in het complementaire veld zich niet realiseren dat de weg open is. Er zijn al stappen gezet en dit is nog maar het begin. Er zijn al integrale gezondheidscentra, waarbij de basis een huisartsenpraktijk is en waarbij verschillende therapeuten zowel regulier als complementair zich aangesloten hebben. Het is echter van belang dat er niet overhaast stappen genomen worden, maar dat er ruim de tijd genomen wordt om een centrum op te zetten en dat daarbij steeds het gezamenlijke belang in de gaten gehouden wordt. Als complementaire zorgverlener weten we dat het van groot belang is, dat de zorgvrager wordt gezien in zijn of haar totale context van lichaam en geest.

Michael Milo, verbinder SamenBeter, heeft het over wijkgerichte projecten waarbij prototypes (proeftuinen) van een vitale samenleving kunnen worden gevormd. Hij hanteert hierbij onder andere 4 transformatieprincipes:
- creëer een ecosysteem dat een gezond gedrag faciliteert
- ontwerp nieuwe manieren van samenwerking
- ontwikkel ICT die deze samenwerking mogelijk maakt
- ontwerp andere manieren van bekostigen (nu wordt ziekte betaald).

Hoe kunnen we transformatievelden op meerdere niveau’s met elkaar verbinden? Door een strategie te vormen, door verbinders/ambassadeurs, te communiceren naar de wijk en te onderzoeken wat de behoefte is van de bewoners. Organiseren van een vitaliteitsmarkt en bijeenkomsten in sportclubs, gezondheidscentra, buurtcentra, bibliotheken, scholen, etc..
Meer informatie kun je vinden op www.samenbeter.org
Marjan Meddens is huisarts en geschoold in homeopathie, antroposofische geneeskunde en het systemisch werk van Hellinger. Door combinatie en integratie van deze verschillende achtergronden is het voor haar vanzelfsprekend om in de hedendaagse praktijk integratief te werken. Zij is nauw betrokken geweest bij de omvorming van een eerstelijns antroposofisch centrum tot het huidige integratieve centrum.

Zij heeft ervaren dat er, met name bij patiënten, een grote behoefte is aan integratieve centra.
Om te kunnen slagen zal zo’n centrum aan een aantal verschillende onderdelen moeten voldoen om een goede basis te hebben:
- realistische kennis en toepassing van integrale geneeskunde (huisarts)
- samenwerking onderling, waarbij een goede verstandhouding en vertrouwen vanzelfsprekend zijn
- een duidelijk formeel kader; het is een organisatie met een structuur en functie (CEO/vereniging/coöperatie)
- een goede relatie met de omgeving, zoals: andere gezondheidswerkers, instanties, zorgverzekeraars, ziekenhuizen, huisartsen.

Wat voegt een Integraal Gezondheidscentrum (IGC) toe?
- herstel van het zelfhelend vermogen van het lichaam d.m.v. massage, bewustwording, voeding
- mensen krijgen meer vertrouwen in zichzelf en hun lichaam
- eigen regie, eigen keuze in welke zorg
- rust: yoga, meditatie
- SOLK-deskundigen
- fysiotherapie
- verloskunde
- etc. etc.

Een belangrijk punt in de integrale zorg is “kennis”. Kennis delen met elkaar om elkaar beter te begrijpen. Kennis over wat wij doen, hoe wij georganiseerd zijn en welke mensen ons nodig hebben in de zorg. We weten heel veel over de zorg als we maar bereid zijn het met elkaar te delen in het belang van de zorgvrager.

Als professionals in de integrale zorg elkaar beter weten te vinden en weten te versterken, is dat goed voor iedereen. Zo is het project COCOZ ontstaan (uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut). Dit project heeft als doel om samen met regulier werkende huisartsen en complementair werkende artsen en therapeuten van verschillende disciplines de kennis, communicatie en doorverwijzing naar CZ verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Wat hebben huisartsen nodig om patiënten verantwoord door te kunnen verwijzen naar een complementair behandelaar? Hoe zorg je ervoor dat patiënten aan hun arts vertellen dat ze naar een complementair behandelaar gaan. Daarbij is toegankelijke en duidelijke informatie over gezondheid cruciaal.
De overheid heeft dit ook onderkend en biedt mogelijkheden om meer te doen met hulp aan chronisch zieken door leefstijl-interventies aan te bieden, maar er liggen nog veel meer kansen en uitdagingen. Ook voor ons, therapeuten van Maximaal Gezond. We hebben allemaal dezelfde intentie en dat is het welzijn van de mens en daar willen we met elkaar wat aan doen. Op een positieve manier. Laten we samen in beweging komen. Laten zien wie we zijn, zeggen wat we doen en doen wat we zeggen! Samen, want samen staan we sterk!