ANBI-status

Stichting Maximaal Gezond vraagt een ANBI-status aan. Dat houdt in dat een Stichting bij
de Belastingdienst geregistreerd staat als een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Fiscaal nummer/ KvK nummer Stichting Maximaal Gezond
Fiscaal nummer (RSIN): 858136491
Kamer van Koophandel Utrecht: 70090262

Samenstelling Bestuur
Het Bestuur van Stichting Maximaal Gezond bestaat uit 6 personen:
Mevrouw A.J. (Armanda) Versluijs – voorzitter
Mevrouw E.D. (Esther) van Rijnsoever – Ockeloen – secretaris  
De heer H.W.A.B. (Herwin) Frijters – penningmeester
Mevrouw E.C. (Liesbeth) Achterberg – Bax – algemeen bestuurslid
Mevrouw E.M.J. (Evelien) Hendriks – Cinque – algemeen bestuurslid
Mevrouw G. (Gül) Akcaova – algemeen bestuurslid

Contactgegevens
Stichting Maximaal Gezond
Burgemeester Verderlaan 19
3544 AD Utrecht
e-mail: [email protected]
Telefoon: 06-46183348

Beloningsbeleid
De leden van het bestuur ontvangen geen bezoldiging voor hun werk, doch uitsluitend
vergoeding van onkosten, indien van toepassing.

Beleidsplan
De doelstellingen van Stichting Maximaal Gezond kunt u lezen in het beleidsplan. Klik op
deze link om het hele document te lezen.

Statuten
De statuten van Stichting Maximaal Gezond zijn in 2021 aangepast omdat er nieuwe
activiteiten zijn toegevoegd (Maximaal Gezond Werkt).
De statuten van Stichting Maximaal Gezond kunt u opvragen via: [email protected]

Statutaire doelstelling
Artikel 2. Doel

 1. De stichting heeft ten doel:
  a) het bevorderen van de gezondheid van de bewoners in de gemeente
  a. Utrecht, waaronder begrepen de plaatsen Vleuten en De Meern;
  b) het stimuleren van bewoners om actief de gezondheid in eigen hand te nemen, te
  beginnen bij preventie en gezonder leven;
  c) het geven van voorlichting en informatie over gezonder leven en het
  a. vergroten van de bewustwording van de inhoud daarvan;
  d) het versterken van de onderlinge cohesie van gezondheidsprofessionals;
  e) het verzorgen en verkopen van vitaliteitspakketten (dienstenpakketten) aan
  bedrijven ter ondersteuning van de vitaliteit van hun medewerkers;
  f) het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste
  zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
 2. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
  het ontplooien van initiatieven om inzicht te geven in de manier waarop een
  optimale gezondheid kan worden bereikt, een verstoord evenwicht in de

gezondheid kan worden hersteld en waar men terecht kan voor ondersteuning om de
gezondheid in eigen hand te nemen.

Jaarrekening
Stichting Maximaal Gezond hoeft geen jaarrekening op te stellen.

Jaarverslag 
Stichting Maximaal Gezond hoeft geen jaarverslag op te stellen.


Keuzekaart